Pulse

Stienissen Media verzorgt voor Koninklijke Van Gorcum in Assen Pulse Primair Onderwijs, een uniek platform dat directies, bovenschools management en leerkrachten in staat stelt om doelgericht en op zeer moderne wijze te werken aan kwaliteitszorg en schoolontwikkeling.

Het platform bevat producten als een webbased programma voor persoonlijke ontwikkeling van leraren en directies (Pulse-PO), vakliteratuur, naslagwerken, studiedagen, kwaliteitszorginstrumenten (Werken met kwaliteit/WMK), e-coaching en consultancy. Het platform bestaat uit een magazine, een website en e-nieuwsbrieven.

pulse_covers_allemaal_567 

Magazine Pulse Primair Onderwijs
Magazine Pulse Primair Onderwijs is primair bestemd voor directies in het basisonderwijs. Vanuit een toegankelijke en praktische invalshoek worden de dagelijkse problemen met betrekking tot het onderwijs, het onderwijsbeleid en de bedrijfsvoering besproken. Pulse Primair Onderwijs vormt zo een handige vraagbaak én een doelgericht instrument om de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsproces te verbeteren. Zelfreflectie en het aanreiken van praktische ‘tools' aan de leerkrachten staan daarbij centraal. Aan het magazine werken vele kennispartners mee die met hun expertise en ervaring borg staan voor een hoge kwaliteit. Het magazine wordt ondersteund door de website www.pulseprimaironderwijs.nl. Bereik: alle directies van basisscholen in Nederland.

Website PULSE Primair Onderwijs
Op de website www.pulseprimaironderwijs.nl vinden onderwijsmanagers en leerkrachten een schat aan informatie om het schoolproces en de lessen nader in de vullen. De website is volledig complementair aan het magazine, maar biedt daarnaast meer mogelijkheden tot persoonlijke interactie. De heldere structuur van de website leiden de bezoekers direct naar de voor hem of haar relevante onderwerpen. Daar vinden ze betrouwbare en uitgebreide(re) informatie, checklists, stappenplannen en wordt aan hen de mogelijkheid geboden om zich direct te scholen. Bereik: alle directies, bovenschools managers en leerkrachten in het basisonderwijs.

Elektronische nieuwsbrief PULSE Primair Onderwijs
Elke maand ontvangen de directies van alle basisscholen in Nederland een elektronische nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief schetst de meest actuele thema's en stimuleert met prikkelende informatie actief te werken aan kwaliteit en onderwijsontwikkeling. De nieuwsbrief is direct gekoppeld aan de website en geeft in een preview de belangrijkste items van het magazine. Bereik: alle basisscholen in Nederland.

Neem ook eens een kijkje op de website: www.pulseprimaironderwijs.nl