SM ontwikkelt platform voor Koninklijke van Gorcum

De educatieve uitgeverij Koninklijke Van Gorcum heeft Stienissen Media gevraagd een magazine, een website en een elektronische nieuwsbrief te ontwikkelen en te produceren. Het crossmediale platform is bestemd voor alle basisscholen van Nederland. Speerpunten zijn: schoolontwikkeling en kwaliteitszorg. Inmiddels zijn alle media operationeel en de eerste reacties zijn veelbelovend. Met het platform hoop KVG de doelgroep, directies, leerkrachten en bovenschools management in het basisonderwijs nog beter te informeren. Magazine, website en nieuwsbrief opereren onder de naam PULSE PRIMAIR ONDERWIJS. Voor meer informatie zie: www.pulseprimaironderwijs.nl

Auteur:stienissenmedia